V jednej doline medzi kopcami bola chalúpka. Býval v nej deduško s dievčinou. Nažívali si spolu veľmi spokojne.
Jednej noci sa dievčine sníval zvláštny sen. Videla v ňom vlka pri ružovom kríku. Vlk odtrhol jednu ružu. Pozrel na dievčinu a odišiel. Dievčinu ten sen veľmi zaujal. Priala si poznať jeho význam. I spýtala sa naň deduška.
    "Vlk?" spýtal sa udivene deduško. "Nie medveď? O medveďovi som už počul že pestoval ruže. Keď mu jednu odtrhol nejaký pocestný, tak ho naskutku zmárnil. Tuším v hornej dedine o tom rozprávali."
   "Vlk to bol, deduško, nie medveď." nedala sa odhovoriť dievčina.
   "Hmmm." zamyslel sa deduško. "S vlkom ti neviem pomôcť, dievča moje."
Deduško pokrútil hlavou a zapálil si fajku. Dievčina zadumane odišla. Vyšla pred dom, kde bolo menej dymu. Sadla si na lavičku. S hlavou v dlaniach sa zahľadela na neďaleké políčko. Boli na ňom zemiaky. Len začínali rásť spod zeme. Uvidela mravca, ako sa šplhá na vrchol stonky nedospelého zemiaku. Napadlo jej, prečo nebol v tom sne mravec. Predstavila si mravca ako trhá ružu. Zasmiala sa. Spomenula si na jednu babku z lesa. Zbiera v ňom liečivé bylinky a občas nimi aj ľudí lieči. Možno jej pomôže so snom. Vstala z lavičky i vybrala sa za ňou.
Preskočila zopár potôčikov a bola v lese. Rezko si vykračovala cestičkou. Konáriky sa jej lámali pod nohami a lístie šušťalo. Vlk jej neschádzal z mysle. Aj v lese sú vlky, nie? Čo ak ten sen znamenal, že dnes nejakého stretne?
   "A kdeže si sa vybrala, ovečka?"
Strhla sa. Zdvihla zrak a uvidela Pána farára. Zrejme sa vybral hríby zbierať.
   "Nechcel som ťa vystrašiť." usmial sa na ňu farár.
   "Prepáčte, otče, bola som zamyslená. Nevšimla som si vás."
   "To nič." usmial sa na ňu ešte raz. "A čo ťa trápi, keď tak tuho premýšľaš?"
Dievčina mu porozprávala o svojom sne.
   "Vlk je hriešne stvorenie." povedal vážne, inak veselý, farár. "Nič dobré to určite neznamená. Nebol v tom sne nablízku aj nejaký diabol?"
    "Nevšimla som si. Mňa len zaujíma prečo vlk odtrhol tú ružu."
    "Ach, len hlúposti ti chodia po rozume!" bezradne odsekol farár.
Dievčinu naľakala farárova tvár. Ešte nikdy ju nevidela takú vážnu.
    "Nezabudni prísť na spoveď!" dodal ešte farár a zaraz kráčal cestičkou do dediny. Bol rozhodnutý venovať sa radšej modlitbám, ako nejakému snu. Určite sú oveľa užitočnejšie.
Dievčine sa sen už nezdal taký zábavný. Tým viac ale chcela vedieť, čo znamená. Ešte chvíľku hľadela za vzďaľujúcim sa farárom. Keď videla, že od neho sa vysvetlenia nedočká, pokračovala v ceste.
O nejaký čas prišla k polorozpadnutej, konármi hojne opravovanej chalúpke. Zastala pred dverami a zaklopala. Nič. Otvorila dvere a vstúpila dnu. Bola tma. Zakopla o nejaké drevené poleno. Ticho zakliala.
    "Čo ťa sem priviedlo, dušička?" ozval sa ženský hlas z temnoty.
    "Sníval sa mi jeden sen a chcela by som vedieť, čo znamená." odpovedalo dievča a očami hľadalo odkiaľ ten hlas prichádza.
Konáriky priložené na tlejúcu pahrebu osvetlili chalúpku. Všade bolo plno všakovakých bylín a rôznych iných vecí určených zväčša na varenie. Pri kozube uvidela ležať na rohoži babičku. Zrejme spala, preto ju nepočula klopať.
    "Nechcela som vás zobudiť." ospravedlnila sa so zvesenou hlavou dievčina.
    "Tým sa netráp." mávla rukou babka.
Pomaly si sadla na rohož. Znova čosi priložila na ohník. V chalúpke to začalo rozvoniavať.
    "Povedz mi o tom sne." povedala babka.
Dievčina jej ho vyrozprávala.
    "Vlk!" zvolala babka po chvíli premýšľania. "Čo myslíš, prečo bol v tom sne vlk?"
    "Neviem." povedala vystrašene dievčina.
    "To znamená že prinesieš svojim blízkym veľa súženia! A len kvôli tomu, aby si vlastnila nejakú hlúpu maličkosť!" kričala babka na dievčinu.
Dievčina sa pri tých slovách rozplakala.
    "Ale ja nič nechcem!" zvolala dievčina na babku a utrela si slzy.
    "Prac sa z môjho domu nešťastnica!"
Babka schmatla kutáč a mávala ním na dievčinu. Dievčina sa veľmi zľakla. S plačom vybehla zo dverí. Ani ich nezavrela, len bežala. Veľmi plakala. Pre slzy ani nevidela, kam uteká. Naveľa prišla k priepasti. Už iba vzlykala. Posadila sa na skalu a utrela si slzičky. To všetko iba pre to zviera.
    "Hlúpy vlk!" uľavila si.